Home » Regnskap » B » Bruttoskatt

Bruttoskatt

Bruttoskatt omfatter toppskatt og trygdeavgift og beregnes av personinntekten.

Nærmere forklart. Trygdeavgift Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 8,2 prosent i 2018 og 2019.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 54.650 kroner i 2018 og 2019. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 54.650 kroner. Har du en lønnsinntekt på 55.000 kroner i 2018, kan ikke trygdeavgiften være mer enn 100 kroner.

Trinnskatt Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2018 og 2019:

2019 2018 Trinnene Sats Trinnene Sats 174 500 1,90% 169 000 1,40% 245 650 4,20% 237 900 3,30% 617 500 13,20% 598 050 12,40% 964 800 16,20% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2019 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 617.500 kroner til 650.000 kroner.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,2 prosent ikke 13,2 prosent i 2019. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2018 og 2019:

Formuesskatt i 2019 Ugifte Ektefeller Skatteprosent Til kommunen: 0 – 1.500.000 0 -3.000.000 0,00% 1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,70% Til staten: 0 – 1.500.000 0 – 3.000.000 0,00% 1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,15% Formuesskatt i 2018 Ugifte Ektefeller Skatteprosent Til kommunen: 0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00% 1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70% Til staten: 0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00% 1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 2,96 millioner kroner i 2018 og 3 millioner kroner i 2019.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 23 prosent i 2018, og 22 prosent i 2019.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 54.750 kroner i skatteklasse 1 i 2018, i 2019 på 56.550 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2018 og 2019 på 45 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 97.610 kroner i 2018, og 100.800 kroner i 2019.

Referanse: Smarte penger