Home » Regnskap » B » Bruttoprodukt

Bruttoprodukt

Verdien av bruttoproduksjonen minus verdien av vareinnsatsen, eller verdien av arbeidstjenestene pluss kapitaltjenestene.

Nærmere forklart. Økonomisk merverdi opptjent gjennom innenlandsk produksjonsaktivitet i en næring eller sektor (eller totalt for alle næringer/sektorer), avledet og definert som produksjon minus produktinnsats. Bruttoprodukt publiseres i basisverdi, dvs. at produktsubsidier er inkludert, men ikke merverdiavgift eller andre produktskatter (se basisverdi). I offentlig forvaltning og annen ikke-markedsrettet virksomhet bestemmes bruttoprodukt som sum lønnskostnader, netto produksjonsskatter og kapitalslit.

Referanse: SSB