Home » Regnskap » B » Bruttoproduksjonsverdi

Bruttoproduksjonsverdi

Salgsverdi av en bedrifts produksjon i løpet av en periode.

Nærmere forklart. Bruttoproduksjonsverdi

Alle landets innbyggere produserer en tjeneste eller vare på samme tid som de konsumerer (forbruker) varer og tjenester.

Statistisk sett kan denne produksjonen regnes ut enten for hver innbygger, for hver bedrift, for hver kommune, fylke, region eller landet som helhet.

Tabellen ovenfor viser bruttoproduksjonen per innbygger i 2016. Fra denne tabellen ser en at det ble registert en bruttoproduksjon i Oslo på kr. 1 495 000 per innbygger, mens det i Aust-Agder kun ble notert 600 000 i bruttoproduksjon per innbygger.

Nå kan ikke disse tallene sees på som gode indikatorer på hvor effektive de forskjellige regionene er. Til det trenger en mer informasjon. Hvem eier bedriftene som f.eks. ligger i Aust-Agder, og hvor blir inntekten fra disse beregnet?

Bruttoproduksjonsverdi for en lakseoppdretter vil for da bli antall laks som slaktes i januar; kilopris per slaktet fisk og hvor mange av disse som faktisk ble solgt videre til sluttbrukere.