Home » Regnskap » B » Bruttopris

Bruttopris

Den pris som leverandør oppgir at neste ledd i omsetningen skal forlange av sin kjøper. Mellomleddet får da rabatt på bruttoprisen av sin leverandør.

Nærmre forklart. Bruttopris

For mange leverandører er det viktig at varene omsettes til samme pris uansett hvor i landet de selges fra.

Dersom f.eks. sykkelen på bildet kunne kjøpes til forskjellige priser hos flere lokale leverandører, ville den butikken som hadde lavest pristilbud få broparten av salget.

Bruttoprisen som leverandørene anbefaler vil kun være veiledende. Det vil si at de utsalgsstededene som kjøper mange sykler fra leverandøren står relativt fritt til å selge disse videre til egene priser.

Rabatten som de utsalgsstedene som selger flest sykler får fra sin importør eller direkte fra fabrikk, kan enten benyttes som ren profitt eller til å senke prisen i forhold til sine lokale konkurrenter.