Home » Regnskap » B » Bruttoinntekt

Bruttoinntekt

Økonomisk virksomhet – den inntekt som salg av produktene gir, med andre ord antall enheter multiplisert med nettoenhetspriser. Arbeidslønn – det samme som nominell lønn, med andre ord lønn før skattetrekk og andre fradrag. Nærmere forklart. Hvis man selger t-skjorter for 100 kroner stykket og en selger 50 stykker i løpet av en måned, vil bruttoinntekten være

50 x 100 = 5 000,-

Bruttoinntekt

Bruttoinntekten er inntekt før fradrag av utgifter og er det samme for produkter som for lønn.

Fra lønnens bruttoinntekt trekkes f.eks. skatt som skal gå til å betale for de offentlige tjenestene som vi har i Norge (sykehus, veier, forsvar, politi mv.)

Når en trekker utgifter fra bruttoinntekten får vi nettoinntekt eller disponibel inntekt.