Home » Regnskap » B » Bruksverdi

Bruksverdi

Et godes evne til å tilfredstille behov. Se også bytteverdi.

Nærmere forklart. Verdi brukes i samfunnsøkonomien som en egenskap. På et tidlig tidspunkt førte den økonomiske vitenskap inn forskjellige verdibegreper som bruksverdi og bytteverdi.

Verdilære knyttes i mange samfunnsøkonomiske sammehenger til Karl Marx, men i et moderne samfunn er bruksverdi den nytten vi som individ setter på et produkt eller tjeneste.

La oss ta noe så enkelt som veier. Vi alle ser nytten i å ha veier som trygt kan bringe oss fra A til B. Men ser vi like stor nytte i å ha tog som går langs veien. For den delen av befolkningen som har dette godet tilgjengelig er det en målbar nytteverdi. For de som ikke har toglinjer som kan benyttes, vil de aldri ha opplevd bruksverdien av tilbudet. Derfor kan de ikke uttale seg om bruksverdien av tog.

Man kan diskutere bruks og nyttverdi i det uendelige, men i det moderne samfunnet vil det egentlig handle om prisen på varen eller tjenesten.