Home » Regnskap » B » Bransjeforretning

Bransjeforretning

Forretning med bransjebestemt sortiment. Opprinnelig var sortimentet leverandørorientert, men etter hvert er det blitt mer markedsorientert.

Nærmere forklart. Bransjeforretning, forretning som omsetter varer innenfor et bransjebestemt utvalg. Utskillingen av bestemte bransjeforretninger henger sammen med stigende befolkningskonsentrasjon og det sterkt voksende antall forskjellige varer som frembys til salgs. Utviklingen fra blandet kjøpmannshandel til bransjeforretninger (og videre til spesialforretninger) har i Norge funnet sted i byene og i tettbygde strøk i de siste ca. 100 år. Bransjeoppdelingen er i stor utstrekning tradisjonelt bestemt, og veksler ganske sterkt fra land til land. Oppdelingen har skjedd etter varenes opprinnelsessted (kolonial), etter tilvirkningsmåte (trikotasje) eller etter anvendelsen av varene i forbruk (dameekvipering, herreekvipering).

Karakteristisk for utviklingen er utviskningen av de tidligere nokså faste grenser mellom bransjene. Dette er dels en følge av at det er kommet på markedet en rekke nye varer uten tradisjonell tilknytning til noen bransje, dels av at nye forretninger ofte setter sammen vareutvalget etter helt andre kriterier (dagligvareforretninger, utvalgsvareforretninger). Se også detaljhandel.

Referanse: Store Norske Leksikon