Home » Regnskap » B » Bransje-bruttoinntekt

Bransje-bruttoinntekt

Omsatt mengde for en bransje multiplisert med forbrukerpris.

Nærmere forklart. Makroøkonomiske hovedstørrelser. 2017 2018 Bruttonasjonalprodukt 2,0 1,4 Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 2,0 2,2 Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart 1,7 -3,8 Innenlandsk sluttanvendelse 2,6 1,9 Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 2,2 2,0 Konsum i offentlig forvaltning 2,5 1,2 Bruttoinvestering i fast realkapital 3,6 1,0 Eksport i alt -0,2 -0,7 Import i alt 1,6 0,6

Bransje bruttoinntekt er i nasjonalregnskapet angitt som en størrelse for hele bransjer (eks. petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart.)

Et annet eksempel er omsetning i klesbransjen, hvor deres hovedorganisasjon Virke, kan rapportere at deres foreløpige oversikt over den norske klesbransjen viser et omsetningsfall på 2,9 prosent til 30,9 milliarder kroner i 2018.

Årsakene til fallet i omsetningen er mange, men de største er fremdeles en endret forbruksatferd hvor vi bruker mindre penger på ting, økt konkurranse fra netthandel og fallende priser på klær. Fallet kommer også som et resultat av mange nedleggelser.

Brutto-bransjeinntekt har stor betydning for utviklingen innad i bransjen, både med hensyn til forventet fortjeneste, tilflyt av arbeidskraft og ikke minst viljen til å investere (låne penger) til nyetablerere i bransjen.