Home » Regnskap » B » Bonus

Bonus

En godtgjørelse til medarbeidere eller kjøpere for bestemte ytelser. For selgere knyttet til bestemte salgsresultater for gitte perioder. For kjøpere knyttet til bestemte kjøp i løpet av bestemte perioder.

Årsbonus er en form for prestasjonsrabatt. En bonus som avregnes ved slutten av en regnskapsperiode.

Nærmere forklart. Oppgi bonusytelser som stammer fra egen arbeidsinnsats, eller bonus som helt eller delvis skyldes andre faktorer.

Dette gjelder blant annet:

resultatbonus deling av overskudd i virksomheten gratiale (gratiale er en gave, særlig pengebeløp, som gis utenom lønnen, f.eks. når det er oppnådd et godt resultat eller ved jubileum) tantieme (tantieme er en andel av et foretaks nettooverskudd som særlig utbetales til administrerende direktør, høyere funksjonærer, medlemmer av styret o.l. etter nærmere avtale) Dette regnes ikke som bonus:

prosentlønn provisjonslønn akkordlønn honorarer Aktuelt regelverk A-opplysningsloven A-opplysningsforskriften Skatteforvaltningsloven § 7-2 Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-9 Skattebetalingsloven § 5-6 Skattebetalingsloven § 5-8 Folketrygdloven § 23-2 Folketrygdloven § 25-10 Folketrygdloven § 21-4 Statistikkloven § 2-2 Referanse: Skatteetaten