Home » Regnskap » B » Blankotransport

Blankotransport

Overdraging av et verdipapir uten at navn på ny rettighetshaver er oppgitt, slik at det eventuelt kan settes inn på et senere tidspunkt.

Nærmere forklart. Blankotransport Bilde: Pixabay.com

Ved blankotransport signerer en på baksiden av f.eks. en sjekk at en overdrar verdien som sjekken er utstedt på til neste person som har denne i sin besittelse (ihenderhaver).

Man transporterer verdien av sjekken til neste person, og gir denne rett til enten å heve sjekken i en bank eller videreføre den til neste ihenderhaver.