Home » Regnskap » B » Blankokreditt

Blankokreditt

Kreditt uten spesiell sikkerhet.

Nærmere forklart. Gjeldsbrev

Blankokreditt dekker lån som man kan ta opp uten at man må stille sikkerhet av noe slag. Disse lånene kalles typisk også for blankolån.

Som forbruker kan det noen ganger være vanskelig å få tillatelse til å låne penger i banken. Det kan for eksempel være om du ønsker å låne penger som skal brukes på rent forbruk. Særlig har det vært vanskelig å låne penger i banken de siste årene, ettersom finanskrisen har trykket økonomien verden over.

Fordi mange opplever å bli avvist når de ønsker å låne penger i banken, er det oppstått e stort behov for å ha mulighet til låne penger utenfor banken. Den store konkurransen i utlånsmarkedet, betyr at forbrukerne kan finne gode og gunstige lån online. Derfor, har det i løpet av de siste årene blitt mer populært å låne penger på nettet. En av de mer populære former for lån er lån med blankokreditt.

Forskjellen på lån med blankokreditt og banklån

Dersom et lån har blankokreditt, betyr det at du ikke trenger å gi noen form for sikkerhet når du låner penger fra en lånutbyder. Dette gjør at mange mennesker føler seg tryggere, når de låner penger på internett, enn de gjør når de må låne penger i banken. I banken kan man nemlig bli bedt om å sette bilen sin eller huset sitt som sikkerhet – eller du kan bli nektet å låne penger hvis du ikke eier noe av større verdi som kan settes i pant. Låner man penger gjennom et lån med blankokreditt, så trenger man ikke å stille noe i pant.

Andre blir bedt om å få et familiemedlem til å stille sikkerhet for lånet. Det kan være en god ide, hvis du ønsker å kjøpe en leilighet som ung, og du har foreldre som kan stille sikkerhet for lånet. Men det er svært få som er i denne heldige situasjonen. Du vil ikke bli bedt om å finne en som kan garantere for tilbakebetaling av lånet ditt, når du tar opp et lån med blankokreditt.

Referanse: Låneguiden