Home » Regnskap » B » Blankofullmakt

Blankofullmakt

Uinnskrenket fullmakt eller fullmakt hvor fullmaktsgiveren ikke har fylt ut et eller flere punkter, men har overdratt til fullmektigen å fylle dem ut selv.

Nærmere forklart. Blankofullmakt

En blankofullmakt gir innehaveren uninnskrenket fullmakt til å representere fullmaktsgiver (den som har undertegnet fullmakten) i forhold til blankofeltene angitt i fullmakten.

La oss si at du blir bedt om å signere nede på et blankt ark (fordi signaturen din skal skannes og benyttes til å sendes inn elekstroniske dokumenter).

Hva du i realiten har gjort er å signere en blankofullmakt, hvor den du avgir signaturen til kan fylle ut en hvilkensomhelst fullmakt som gir denne rett til å opptre på vegne av deg, uten din viten.

Og så lenge du har gått med på at signaturen din kan skannes til senere bruk, vil innehaveren av din signatur kunne fylle ut ubegrensede fullmakter.

Regelen bør derfor være at du aldri avgir en uforbeholden fullmakt til noen, men signerer en tidsbegrenset fullmakt der det skulle være behov for det.