Home » Regnskap » B » Blankoendossement

Blankoendossement

Ufullstendig endossement, eller et endossement som bare består av endossentens underskrift. Dette innebærer at ihenderhaveren av dokumentet er legitimert til å forføye over det.

Nærmere forklart. Blankoendossement, ufullstendig endossement (på veksler, sjekker m.m.); består bare av endossentens (overdragerens) underskrift på baksiden av dokumentet, eventuelt med angivelse av sted og dato. Det kan avsettes plass over underskriften slik at endossementet senere kan gjøres fullstendig ved påføring av endossatarens (den nye eierens) navn. Virkningen av et blankoendossement er at dokumentet blir et ihendehaverpapir.

Referanse: Store Norske Leksikon