Home » Regnskap » B » Biprodukt

Biprodukt

Et produkt som fremkommer ved flervareproduksjon sammen med et annet produkt, som da er hovedproduktet.

Nærmere forklart. Biprodukt Bilde: Naturvardsverket.se

Når man produserer trevirke for bruk i husbygging vil det naturligvis også produseres en del spon. Dette kan enten ses på som avfall eller et biprodukt som kan nyttes som underlag i stallen til hester eller andre husdyr.

Det kan også presses sammen og brukes som fyringsbrikker for ovner mv.

Bærekraftig vekst tilsier at vi skal bli flinkere til å se på alternative produktområder for de restene vi får fra den primære produksjonen, slik at avfallsmengden totalt sett minsker.