Home » Regnskap » B » Bidragsrektangel

Bidragsrektangel

Et rektangel i et diagram hvor en side er lik i produksjonsmengde ved vinningsoptimum og en side er lik loddrett avstand mellom kurvene for pris- og driftsbetingede enhetskostnader ved vinningsoptimum.