Home » Regnskap » B » Betalingstermin

Betalingstermin

Tidspunktet da betaling skal skje. Brukes ofte i forbindelse med lån som forfaller til betaling på bestemte tidspunkt hver måned.

Nærmere forklart. Termin Terminbeløp Renter Gebyrer Avdrag Restgjeld

1 244 43 50 151 51 349

2 244 43 50 151 51 198

3 244 43 50 151 51 047

4 244 43 50 152 50 895

5 244 42 50 152 50 743

6 244 42 50 152 50 591

7 244 42 50 152 50 439

8 244 42 50 152 50 287

9 244 42 50 152 50 135

10 244 42 50 152 49 983

11 244 42 50 152 49 831

12 244 42 50 153 49 678

Betalingstermin er den datoen hvor et terminbeløp skal innbetales på. Legg merke til at et terminbeløp består av både rente, gebyrer og låneavdrag.

Ved utregning av lån, vil en kunne se både antall terminer og hvor mye en faktisk skal betale for å låne penger.