Home » Regnskap » B » Betalingssted

Betalingssted

Det sted hvor betalingen skal erlegges. Når ikke noe annet er avtalt, er betalingsstedet kreditors bopel eller kontor. Veksler er i alminnelighet betalbare på trassatens bosted.

Nærmere forklart. Med betalingssted menes den adressen som er oppgitt på den som sender krav om betaling. Når en mottar en regning i posten eller på e-post, vil betalingsstedet være lik adressen på avsender.

På samme måte vil betalingssted være utsalgsstedet til den butikken en velger å handle i.

Trassat er det samme som en veksel og også her gjelder det at betalingssted er adressen til den person eller firma som vekselen er trukket pp.