Home » Regnskap » B » Betalingsstans

Betalingsstans

Innstillinger av betalinger. Oppstår når en person eller firma går konkurs.

Nærmere forklart. Nedenfor har vi gjengitt en pressemelding som Dolmøy House of Seafood sendte ut:

Dolmøy House of Seafood har sendt ut melding om betalingsstans til alle sine kreditorer. Egenkapitalen er tapt.

Selskapet, som er et firma i Bremnesgruppen og holder til i Kjerringvåg på Dolmøya, i Hitra kommune, spesialiserer seg på ulike lakseprodukter, hvitfisk og fiskmat. De ber nå om utsettelse av betaling til sine uprioriterte kreditorer, skriver Hitra-Frøya.

«Selskapet har en tid arbeidet med å sikre likviditet i driften. Selskapet er preget av sesongsvingninger og har negativ kontantstrøm fra driften. Selskapets bokførte egenkapital ved utgangen av 2017 er regnskapsteknisk positiv. Selskapet har imidlertid i første halvår 2018 negativt resultat og egenkapitalen er tapt. Styret vurderer situasjonen slik at det på nåværende tidspunkt og med den informasjon styret har, er grunnlag for rettslige gjeldsforhandlinger eller begjæring av oppbud for selskapet, med mindre selskapet tilføres ansvarlig kapital i form av lån eller egenkapital. Styret arbeider med å få tilført ansvarlig kapital og likviditet til å gjøre opp med selskapets kreditorer,» skriver firmaet i en melding til kreditorene.

Alle kreditorer har i tillegg fått et skjema der de skal krysse av for om de akspetere betalingsutsettelse eller ikke.

Dolmøy House of Seafood, som ble stiftet høsten 2016, omsatte for 3,3 millioner kroner i sitt første hele driftsår, 2017. Resultat før skatt endte da på -3,1 millioner kroner.

Referanse: iLaks.no