Home » Regnskap » B » Betaling

Betaling

Oppfylling av en pengeforpliktelse eller pengesummen som betales for et kjøp.

Nærmere forklart. Betaling er normalt forbundet med overførsel av et pengebeløp, enten gjennom bank eller som kontantbeløp for å oppfylle en forpliktelse om betaling ovenfor en kreditor.

Betaling kan også være i naturalia, det vil si at en velger å arbeide for å oppfylle en pengeforpliktelse. Ett eksempel på denne formen for betaling, er dersom en må be sin arbeidsgiver om et forskudd på lønn. Forskuddet gis under forutsetning av at du som arbeidstaker vil arbeide for det pengebeløpet arbeidsgiveren overfører til deg.

Forskudd er dermed lønn nå for arbeid senere.

Denne formen for transaksjon skjer månedlig for de som har fast lønn. De får forskudd de første 12 dagene, og deretter normal etterskuddslønn de påfølgende dagene av arbeidsmåneden.