Home » Regnskap » B » Bestevilkårsklausul

Bestevilkårsklausul

Mestebesgunstigelsesklausul. Klausul i avtale om handel og skipsfart mellom to land som forplikter partene til å gi den annen part samme fordeler som landet innrømmer tredjeland.

Nærmere forklart. En klausul er en tilleggsbestemmelse eller et forbehold i et rettslig dokument, eksempelvis et skjøte eller en avtale. Bestevilkårsklausuler omhandler det forhold at en part er forpliktet til å gi bedre vilkår enn avtalt dersom en annen kontraktspartner sener oppnår en slik fordel. Force majeure-klausulen utgjør et forbehold i forbindelse med forhold som er utenfor kontraktpartenes innflytelse mens en indeksklausulbestemmer opp- eller nedjustering av pris i samsvar med indeksen.

Referanse: Wikipedia