Home » Regnskap » B » Beslutningsprosess

Beslutningsprosess

Beslutningsprosessen har følgende faser;

Målsetting, presiering av hva man vil oppnå. Situasjonsorientering, vurdering av hvordan det hele har utviklet seg hittil og hvordan det ser ut i øyeblikket. Mulighetspresisering, søking etter forskjellige handlingsarternativer. Undersøkelser, forsøk på å skaffe bedre grunnlag for beslutningen. Beslutningsrealisering, noen tar ansvar for beslutningen og sørger for at den blir realisert (satt ut i livet). Kontroll og etterprøving, man undersøker i hvilken grad forventingene blir tilfredstilt og etterprøver hele prosessen. Nærmere forklart. Beslutninger fattes overalt og hele tiden i organisasjoner – Både hos de ansatte og lederne.

Noen beslutninger er små og ganske uviktige, mens andre kan derimot mot være ganske viktige og ha betydelig konsekvenser. Analyse av beslutninger kan få oss til å forstå følgende: Effektivitet – Hvorfor noen gjør det bedre enn andre. Hvordan mål, strategier og strukturer utformes – De er resultater av beslutninger. Organisasjonskultur – Beslutninger er viktige symboler, eller artefakter – Både hvordan de utledes, formes og oppfattes. Maktforhold – Beslutninger tas ofte av de som har makt – de som har mer makt kan ta større beslutninger og påvirke de andre. Ledelse – Kanskje den største delen av en leders jobb ? Har stor mulighet til å påvirke arbeidet, og blir oppfattet av sine valg enten som en god eller dårlig leder. Dagens visdomsord: Nøkkelen til å forstå hvorfor en organisasjon ser ut som den gjør, ligger altså i beslutningene. Les mer om emnet på Alexanders nettsted.