Home » Regnskap » B » Beskjeftigelsesavvik

Beskjeftigelsesavvik

I internregnskapsrapporter under normalkalkulasjon selvkost eller standardkalkulasjon selvkost blir dette avviket beregnet som forskjellen mellom kalkulerte kostnader og normkostnader og skyldes at aktiviteten i perioden er større eller mindre enn normalt. Gjelder kun for indirekte faste kostnader.

Nærmere forklart. Dekningsdifferanse

Beskjeftigelsesavviket er avviket mellom de indirekte faste kostnadene en har brukt for å kalkulere hva produksjonen vil koste, og de budsjetterte faste kostnadene (som ligger til grunn for den eksisterende driften).

Det tas her utgangspunkt i at bedriften er etablert, og at den vurderer å begynne med en ny produksjonslinje. I og med at bedriften allerede har indirekte faste kostnader, vil det finnes et budsjett for hvordan disse skal dekkes inn av den allerede eksisterende produksjonen.

Når bedriften skal starte en ny produksjonslinje, vil nødvendigvis de indirekte faste kostnadene kunne øke, men øker de mer eller mindre enn det som en legger til grunn når en kalkuelrer hva produksjonen faktisk vil koste.