Home » Regnskap » B » Behovskomplementaritet

Behovskomplementaritet

Foreligger når mengdeøkning av det ene gode øker grensenytten av det andre gode.

Nærmere forklart.

Vi antar at nyttefunksjonen har følgende egenskaper:

Nytten u blir større hvis tilgangen på ett av godene øker. Nytteøkningen blir stadig mindre for hver ekstra enhets økning i x1 eller x2.

Jo mer konsumenten forbruker av den ene varen, desto mer er han villig til å oppgi av denne for å få én enhet til av den andre varen. Krumningen gir altså uttrykk for substitusjonsforholdet mellom varene.

Mer fokelig forklart, så vil du sikkert ha betalt 150 kroner for en god 100 grams hamburger. Men hvor mye ville du betalt for nummer 2 eller 3 av den tilhørende pommes frites?

Du kan sikkert nyte én hamburger, men ville du nyte enda en eller en tredje like mye?