Home » Regnskap » B » Behovshierarki

Behovshierarki

Behovene kan for eksempel rangeres slik;

fysiologiske behov sikkerhetsbehov sosiale behov statusbehov selvrealiseringsbehov Man søker å tilfredstille de grunnleggende (lavere) behov før de høyere, f.eks. fysiologiske behov før sikkerhetsbehov.

Nærmere forklart. Maslows behovspyramide er den mest kjente teorien blant behovsteoriene, utviklet av den russisk- amerikanske psykologen Abraham Maslow i 1943. Den søker å finne frem til grunnleggende behov som kan forklare vår atferd og motivasjon.

Hans påstand er at behovene må oppfylles nedenifra i pyramiden. Maslow oppfattet de tre nederste nivåene som såkalte mangelbehov som oppstår når organismen mangler noe. Disse manglene eller behov virker som drivkrefter for prosesser som foregår inntil behovet er dekket. Disse behov kalles også for homøostatiske etter som de oppstår når personens homøostase/likevekt er forstyrret, og forsvinner når likevekten er gjenopprettet. De to øverste nivåene anså Maslow for å være fylt med vekstbehov. Mangelbehovene kan mettes og på den måte står de i motsetning til de to øverste behovsplan som ikke kan mettes. Mangelbehovene er normalt de sterkeste og det betyr at behovene for selvhevdelse og for selvrealisering trår i bakgrunnen hvis ett eller flere av mangelbehovene ikke er dekket. Derimot er det første trinnet i vekstprosessen å utvikle god selvrespekt og få anerkjennelse fra andre. Prestisje og suksess er sentrale behov i vekstmotivene.

Referanse: Wikipedia