Home » Regnskap » B » Beholdningskontoer

Beholdningskontoer

Kontoene for de respektive beholdninger. Se beholdningsbegreper.

Nærmere forklart. upersonlige kontoer som angår forandringer i beholdninger av penger, varer og så videre, såkalte beholdningskontoer, eller vinnings- eller tapsposter, såkalte resultatkontoer.

Dette er i all hovedsak kontoer i hovedboken hvor en posterer beholdningsendringer inn og ut av kontoen (eks. 4410 – forbruk av varer for videresalg)