Home » Regnskap » B » Beholdningsbegreper

Beholdningsbegreper

Fenomener som kan observeres på et tidspunkt. eks.: eiendeler, gjeld, egenkapital.

Nærmere forklart.

Balansen er typisk et oppsett over beholdningen av eiendeler, egenkapital og gjeld på et gitt tidspunkt (f.eks. ved slutten av hvert år).

Beholdningsbegreper gir oss en historisk oversikt over utviklingen til en bedrift over år. Gjennom disse kan vi studere utviklingen både i positive og mindre positive år.

Beholdning på varelager er et annet eksempel på et fysisk beholdningsbegrep. Dette kontrolleres jevnlig gjennom varetelling for å kontrollere at det finnes så mange fysiske varer i butikk og lager som det elektroniske varesortimentet angir at det skal være.