Home » Regnskap » B » (monopolmarked)

(monopolmarked)

Begrenset tilbud

Marked hvor tilbudet er monopolistisk og etterspørselen er monopolistisk. Det vil si en tilbyder og et fåtall etterspørrere for den aktuelle varen.

Nærmere forklart. Det mest åpenbare eksempelet på begrenset tilbud, altså hvor tilbudet i markedet er monopolistisk og etterspørselen er monopolistisk er våpeninsdustrien.

Det er naturlig at det er et begrenset marked for kampfly og militære overvåkningsfly. De er fortrinnsvis forbehold stater med kjøpsmakt.

Hvordan får en bedrift monopolmakt? Ved eksklusiv tilgang til en råvare Eier eneste ferskvannsresurss på en øy Kan ta høy pris for vann selv om marginalkostnaden er lav Ved at konkurranse hindres: Det kan være ved reguleringer som begrenser konkurranse, eller ved at patenter gir en produsent et (midlertidig) monopol. Hvordan får en bedrift monopolmakt? Kostnadsforholdene slik at det bare er ”plass” til en produsent i markedet, dvs. at dersom to eller flere ble etablert ville ingen av dem gå med overskudd (naturlig monopol) Strømleverandør, jernbane, mobilnett I Kjennetegnet ved synkende gjennomsnittskostnader Ved at en produsent er først ute med en vare. Slike monopoler vil som regel være tidsbegrenset, for eksempel inntil konkurrenter finner opp et godt substitutt Ny medisin – selv uten patent vil produsenten være monopolist i begynnelsen før konkurrenten oppdager hvordan man lager lignende produkter. Referanse: UIO