Home » Regnskap » B » (monopolmarked)

(monopolmarked)

Begrenset etterspørsel

Marked hvor tilbudet er oligopolistisk og etterspørselen er monopolistisk. Det vil si et fåtall tilbydere og én etterspørrer for den aktuelle varen.

Nærmere forklart. I Norge og Sverige vil henholdvis Vinmonopolet og Systembolaget opptre som monopolistiske etterspørrere, da de har enerett på å selge alkoholholdige drikker med en alkholprosent på over 5 % (øl som selges i dagligvare har mindre enn fem prosent alkoholprosent)

Selv om det finnes et utall av produsenter av alkoholholdige drikker på verdensbasis, vil etterspørselen begrenses av Vinmonopolet/ Systembolaget som kontollerer det totale markedet i Norge og Sverige.

Likeledes kan argumentet om begrenset etterspørsel benyttes innen oljeindustrien, hvor store internasjonale konsern eier bensinstasjoner, samtidig som det er realtivt få (oligopolistiske) produsenter av olje.