Home » Regnskap » B » Befraktning

Befraktning

Avtale om transport av varer med skip. Se certeparti og konossement.

Nærmere forklart. Befraktning, betegnet i sjøfartsloven av 1893 alle former for avtaler om befordring av gods, passasjerer og reisegods med skip. I sjøfartsloven av 24. juni 1994 kapittel 13 til 15 er terminologien endret. Overbegrepet er nå fraktavtaler (lovens del IV). Under dette går 1. stykkgodstransport, 2. befraktning av skip, som igjen omfatter reisebefraktning, kvantumskontrakter og tidsbefraktning (felles for disse er at fraktavtalene gjelder hele skip eller deler av skip), og 3. transport av passasjerer og reisegods, passasjerbefordring.

Referanse: Store Norske Leksikon