Home » Regnskap » B » Befrakter

Befrakter

Person eller firma som gir en annen i oppdrag å frakte gods for seg. Den som foretar fraktningen kalles bortfrakter (person eller firma som påtar seg å frakte gods for andre).

Nærmere forklart. Speditører og befraktere har ansvaret for fortolling og kontrollerer at forsikringer, eksport/importlisenser og at andre formaliteter er i orden. En speditør planlegger og organiserer godstransporter.

Befraktere er også personer som leier skip for å frakte varer og personer.