Home » Regnskap » B » Bedriftsvarer

Bedriftsvarer

Varer som etterspørres på bedriftsmarkedet. Deles inn i produksjonsvarer og institusjonsvarer.

Nærmere forklart.

Bedriftsmarkedet består av varer og tjenester som er bestemt for produksjon, viderebehandling eller videresalg. Kjøpsmotivet er her forretningsbetont, og det er vanlig å dele dette markedet opp i produksjonsvarer, institusjonsvarer og mellomhandler markedet. Internasjonalt kalles dette markedet «business-to-business».

Bedriftskjøp er anskaffelser i forbindelse med forretningsdrift i videste betydning. Det er alt fra varer som inngår i produksjonen (råvarer, halvferdige produkter, maskiner osv), mer permant produksjonsutstyr, tjenester som blir kjøpt inn (feks ad hoc), samt all hjelpemateriell av ulikt slag som er nødvendig for fortsatt drift.

Bedriftsmarkedet skiller seg fra forbrukermarkedet på flere ulike måter. Med bedriftsmarked mener vi ett marked hvor varer eller tjenester skal selges til bedrifter og ikke enkelt kunder. Dette medfører at etterspørselen etter produsentvarer eller tjenester er avledet, dvs at etterspørselen er avhengig av etterspørselen til de ferdige produktene som produsentvarene eller tjenestene benyttes til.

Feks en produsent av båtpropeller vil være i stor grad avhengig av hvor mange båter bedriftens kunder klarer å selge. Båtpropell produsenten har i liten grad mulighet til å påvirke markedet til å kjøpe propeller, ettersom etterspørselen etter propeller varierer etter hvor mange nye båter som blir solgt, samt hvor mange som trenger en ny propell ved evt reprasjon.

Ettersom etterspørselen i bedriftsmarkedet er avledet får man økonomiske svingninger i dette markedet som i alle andre markeder. Når forbrukermarkedet svinger (konjunktursvingninger) vil dette påvirke bedriftsmarkedet ettersom bedriftene enten etterspør mer eller mindre av varer å tjenester. Etterspørselen av bedriftsvarer vil ofte svinge sterkere enn etterspørselen til forbrukervarer. Dette hører sammen med at bedrifter gjerne utsetter bestillingene av kapitalkrevende produksjonsmidler under lavkonjunktur. En leverandør av investeringsvarer vil da ofte oppleve konjuktursvingene i enda høyere grad.

Referanse: Høgskolen i Sogn og Fjordane