Home » Regnskap » B » Bedriftsorientering

Bedriftsorientering

Lokaliseringsfaktorer (hvor hensynet til faktoren har vært avgjørende):

arbeidskraftorienter energiorientert markedsorientert råstofforientert transportorientert Forklart nærmere. Arbeidskraftorientert vil si at bedriften orienterer produksjonen mot det området hvor arbeidskraften er best tilgjengelig og rimelig i forhold til den markedsprisen de tor de kan få for varene.

Hennes & Mauritz produserer for eksempel mye av plaggene de selger i Bangladesh, rett og slett for at tilgangen og prisen på arbeidskraft er god og rimelig.

Energiorientert vil si at bedriften lokaliserer produksjonen til områder hvor energien er rimeligst, for eksempel til Norge.

Markedsorinetert vil si at bedriften lokaliserer seg så nært markedet som mulig. Dersom hovedmarkedet er i London, ville det være unaturlig å lokalisere bedriften i f.eks. Kautokeino i Nord-Norge.

Råstofforientert vil si at bedriften lokaliserer seg å nært råstoffet som mulig. LKAB i Nord-Sverige er lokalisert i Kiruna og Gãllivare, rett og slett fordi malmen de utvinner finnes i bakken der.

Transportorientert vil si at bedriften lokaliserer seg der transportkostnadene er lavest. Mange distribusjonssentra finnes like utenfor London, og kan med enkelthet dekke hele Storbrittannia fra denne lokasjonen.