Home » Regnskap » B » Bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomi

Regnskap er en del av bedriftsøkonomien. Utviklingen av bedriftsøkonomien starter med regnskap og regnskapet er fortsatt et av de viktigste områdene innenfor bedriftsøkonomien.

Nærmere forklart. Bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomiske prinsipper er uttrykk som brukes om årsregnskap gnerelt og i forbindelse med spesifikke målinger som for eksempel avskrivning av varige driftsmidler. Brukes i motsetning til et regnskap som er avlagt etter eller direkte påvirket av skattereglene (finansregnskap og skatteregnskap).

Viktige områder i bedriftsøkonomien utover regnskapsanalysen, er

foretaketsfinansiering – hvordan foretaket er finansiert med hensyn til ordinær drift og fremtidige investeringer; operasjonsanalyse – er det å analysere et praktisk (operativt) problem for å kunne foreta bedre avgjørelser (beslutninger); økonomisk styring, – hvordan både interne og eksterne kostnader utvikler seg gjennom året; foretaksstrategi – om hvilke markeder og satsningsområder som er primære for foretaket og organisasjonsteori – om hvordan en organiserer ledelse og de forskjellige avdelingene i foretaket.