Home » Regnskap » B » Bedriftsmarked

Bedriftsmarked

Marked hvor det etterspørres varer og tjenester av bedrifter i næringsøyemed. Etterspørselen på dette markedet er såkalt avledet etterspørsel. Det vil si den er avledet av etterspørselen på forbruker/ konsumentmarkedet.

Bedriftsmarkedet deles i produksjonsmarkedet (varer og tjenester for produksjon) og institusjonsmarkedet (varer og tjenester for vedlikehold av organisasjonen).

Forhold på bedriftsmarkedet kontra forbruker/ konsumentmarkedet:

Færre mellomledd, større bestillingsverdier, oftere direkte salg, selger oppsøker kjøper.

Nærmere forklart. Bedriftsmarkedet er et profesjonelt marked på linje med mellomhandlermarkedet og det statlige og kommunale markedet. Vi bruker ofte begrepet organisasjonsmarkedet som et synonym på de profesjonelle markedene. Derfor kan vi også si at bedriftsmarkedet er en del av organisasjons-markedet.

I bedriftsmarkedet skjer innkjøp fordi bedriften trenger varer og tjenester til å drive sin egen produksjon. Noen varer blir brukt direkte i produksjonen, som for eksempel mel bakeren kjøper inn for å produsere brød og bakverk, andre varer er enkeltkomponenter som skal settes sammen til tekniske produkter. I disse tilfellene skjer det en videreforedling av produktene før de forlater bedriften.

I tillegg kjøper bedriftene produkter og tjenester som er nødvendige for at de ansatte i bedriften skal få gjort jobben sin. Det kan være maskiner, kontorrekvisita, telefon-, Internett- og regnskapstjenester og mye mer. Slike varer blir ikke videreforedlet i seg selv, men de er en innsatsfaktor i produksjonen.

Referanse: ndla