Home » Regnskap » B » Bedriftens skattelegging

Bedriftens skattelegging

Skatter og avgifter på et selskaps produksjon, inntekt, kapital, arbeidskraft osv. Legges dels på prisene og bæres dermed av forbrukerne, og dels bæres de av selskapene direkte.

Nærmere forklart.

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier (aksjonær) beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet.

Beregning av skatt Det skal beregnes 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap (for 2018: 23 %). Skatten, som kalles forskuddsskatt, skal imidlertid ikke betales før året etter at overskuddet er opptjent.

For at nye selskaper skal få beregnet skatt, må skjema “RF-1097 Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt – upersonlig skattyter” fylles ut og sendes inn via Altinn. Ved ønske om endring av forskuddsskatt, for eksempel på grunn av endringer i inntektene, benyttes samme skjema. For selskap som har levert skattemelding, beregnes forskuddsskatten på grunnlag av siste fastsetting.

Betaling Skatten skal betales i to like terminer i løpet av første halvår året etter inntektsåret. Fristene er 15. februar og 15. april.

Hvis det antas at innbetalt skatt er for lavt i forhold til inntekten slik at du kan risikere restskatt, kan du innen 31. mai betale tilleggsforskudd.

Oversikt over hvor mye som skal betales i skatt, sendes ut av Skatteetaten via Altinn i januar. Sørg for at kontaktinformasjon til selskapet ditt er oppdatert i Altinn, slik at du kan motta e-postvarsel når dette er tilgjengelig.

Referanse: Altinn