Home » Regnskap » B » Bedrift

Bedrift

Den teknsike enhet. (Foretak: økonomisk enhet, firma: juridisk enhet.) Kan også defineres som en virksomhet med et økonomisk formål.

Bedrift som en egen økonomisk enhet er grunnleggende forutsetning i finansregnskapet. Regnskapet utarbeides av en økonomisk enhet uavhengig av eierne.

Bedrifter kan deles inn i disse fire hovedkategoriene:

varehandel industri håndverk tjenesteyting Nærmere forklart. Virksomhet, en enhet i et foretak I norsk dagligtale benyttes begrepene foretak, virksomhet og bedrift ofte om hverandre. Mange som sier bedrift, mener egentlig det som i statistikksammenheng er å anse som den juridiske enheten foretak.

Et foretak er det man oppretter når man registrerer seg for å drive virksomhet i Norge. Standard for næringsgruppering (SN2007) definerer foretak som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. Eksempler på slike juridiske enheter er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltpersonforetak.

Et foretak kan ha én eller flere underenheter som utfører aktivitet. Det er disse enhetene som omtales som virksomheter. Tidligere ble begrepet bedrift benyttet om disse enhetene, men ettersom SSBs statistikker om foretak og virksomheter ikke bare omfatter næringslivet, men også det offentlige, er virksomhet ansett som mer dekkende.

Referanse: SSB