Home » Regnskap » B » Bearbeidingsverdi

Bearbeidingsverdi

Den verdi som skapes i bedriften, eller; bruttoproduksjonsverdi minus forbruk av råstoffer, materialer, energi og betaling for bortsatt arbeid.

Nærmere forklart.

Bearbedingsverdi er den verdien en kan få ut av en treplanke (som f.eks. blir forvandlet til en stol).

Dersom en kjøper planken for 100 kroner og selger den ferdige stolen for 500 kroner, vil bearbeidingverdien være 400 kroner.

Bearbeidingsverdi kan benyttes i alle former for produksjon, enten det er ren produksjonsbedrift (møbelfabrikk, systue el.l. eller kjøkken). Til en viss grad kan det benyttes i en opplevelsesbedrift, men hvor det å definere bearbeidingsverdien vil være atskillig vanskeligere å kvantifisere. Er det bedriften som bearbeider naturen, eller er det naturen som bearbeider verdien av det tilbudet bedriften har mulighet til å selge videre til sine kunder ?