Home » Regnskap » B » Basispris

Basispris

Grunnpris. Pris før rabatt til neste omsetningsledd.

Nærmere forklart.

Tine har publisert et godt eksempel på hvordan basisprisen (som er selve grunnprisen) kan sees i sammenheng helt frem til markedet.

I dette eksemplet vil basisprisen kunne endres som følge av;

Bedring i melkekvalitet (fett, elite etc.) gir lavere basispris, men ingen endring i gjennomsnittlig utbetalingspris. Økte kvalitetsbetalingssatser gir lavere basispris men ingen endring i gjennomsnittlig utbetalingspris. Økte nettokostnader med inntransport , gårdstank osv. gir lavere basispris og lavere gjennomsnittlig utbetalingspris. Kostnader i TINE Industri påvirker IKKE basispris (men kan påvirke etterbetalingen).