Home » Regnskap » B » Bankkreditt

Bankkreditt

Kreditt som ytes av forretningsbanker, sparebanker eller spesialbanker. De vanligste kreditter er; kortsiktige kasse- og diskonteringskreditter, mellomlange og langsiktige banklån og langsiktige pantelån.

Nærmere forklart. Kassekreditt er en bankkreditt som gir bedriften adgang til å heve penger inntil et visst, avtalt beløp. En slik kreditt passer for bedrifter som har behov for kapital tilgjengelig.

Betingelser for kassekreditt Rente beregnes av trukket beløp til enhver tid

Provisjon beregnes av den innvilgede kredittrammen

Både renter og provisjoner blir belastet kontoen ved utgangen av hvert kvartal

Innvilges for ett år av gangen og fornyes etter gjennomgang av årsregnskapet. Samtidig belastes fornyelsesprovisjon.

Kassekreditt er tilknyttet bedriftens bedriftskonto

Referanse: Sparebanken Sør