Home » Regnskap » B » Balansert egenkapital

Balansert egenkapital

Egenkapitalen er først balansert når bedriftens årsoppgjør er endelig godkjent av bedriftens styre og rapportert inn til Altinn.

Nærmere forklart. I hovedsak er ikke regnskapet godkjent før det er presentert for bedriftens generalforsamling og registrert i offentlige registre (slik som Altinn eller Brønnøysundregisteret).

Først da vil regnskapet være offentlig tilgjengelig for alle forretningsforbindelser og kredittinstituasjoner, som kan gjøre sine egne beregninger av bedriftens soliditet.

Regnskapet legges først frem for styret som gjennomgår det. Deretter anbefaler de for generalforsamlingen hvordan eventuelt overskudd eller underskudd skal dekkes inn. Ved overskudd er det kanskje forventet at styret anbefaler et utbytte til eierne (aksjonærene). Ved underskudd må bedriften kanskje ta opp nye lån, eller be sine eiere om å tilføre bedriften mer egenkapital.