Home » Regnskap » B » Balanseligningen

Balanseligningen

Regnskapsføring er basert på et enkelt prinsipp. Det kalles balanseligningen og kan formuleres slik.

Nærmere forklart. Balanselikningen er et regnskapsmessig prinsipp som sier at sum eiendeler skal være lik summen av egenkapital og gjeld. Dette er den mest fundamentale sammenhengen i regnskapsfaget.

Hvis den ene siden er større enn den andre, har vi ikke balanse i regnskapet.

Ressursene i en bedrift være finansiert på en eller annen måte.

Anvendelse (hvordan en bruker pengene) være lik hvordan en har fremskaffet denne kapital, enten man har lånt penger i bank eller skutt inn egne sparepenger som egenkapital.

Derfor sum eiendeler alltid være lik sum egenskapital og gjeld for at balanseligningen skal kunne gå opp.