Home » Regnskap » B » Balansebudsjett

Balansebudsjett

Oppstilling over eiendeler, gjeld og egenkapital på et kommende tidspunkt, f.eks 31.12. dette år kl. 24.00.

Nærmere forklart. Balansebudsjett

Bedriftens samlede budsjetter kan bestå av investerings-; drifts-; finans-; lagerbeholdnings-; resultat-; likviditets-; og balansebudsjett.

Balansebudsjett

Balansebudsjettet skal settes opp med inngående balanse (IB) og utgående balanse, hvor endringer som en forventer i løpet av året skal noteres.

I eksempelet ovenfor budsjetterer en med overskudd i resultatregnskapet, men dette er nødvendigvis ikke helt sant. Noen ganger budsjetterer man med underskudd og tærer dermed på oppspart egenkapital fra tidligere år.