Home » Regnskap » B » Bæreevneprinsippet

Bæreevneprinsippet

En kalkulasjonsform som gir uttrykk for at hvert produkt skal gi samme beløp pr. krone i variable kostnader til dekning av faste kostnader og fortjeneste.

Nærmere forklart. Intern prissetting av forskjellige produksjoner, for å se hvordan disse dekker opp de faste kostnadene kan deles inn i fire hovedkategorier.

Årsaks-/virkningsprinsippet – kalkyleobjektet skal bære sin rettmessige andel av de indirekte kostnadene ut fra underliggende ressursbruk. Rimelighetsprinsippet – hva er rimelig at det enkelte kalkyleobjektet skal belastes. Ytelsesprinsippet – skal belastes for den ytelse som er mottatt. Bæreevneprinsippet – hva "tåler" kalkyleobjektet av indirekte kostnader. Intern prissetting må alltid tilpasses en markedspris, for det er til syvende og sist i markedet produktet skal konkurrere. Den generelle regelen ved produksjon er at produktene selges på det nivået som gir størst tilleggsfortjeneste (differanseinntekten – differansekostnaden).