Home » Regnskap » Å » Åtti-tjue regelen

Åtti-tjue regelen

Hermed menes at 80 % av omsetningen faller på 20 % av kundene.

Nærmere forklart. 20 prosent av tjenestene dine står for 80 % av avkastningen. Det høres abstrakt ut, men i praksis er Pareto-prinsippet et anvendbart og effektivt verktøy for å analysere ressursbruk og avkastning.

Du må bare forstå det – og bruke det riktig. Da kan du effektivisere ressursbruken, og sette inn tid og krefter der du får mest igjen for det. Det dreier seg om å identifisere og avgjøre hvilke faktorer som er viktige for vekst, og så fokusere på disse faktorene. Oppsummert i forholdet 80/20. Ved å finne de 20 prosentene kan du enkelt sagt øke lønnsomheten!

Pareto-prinsippet Pareto

Prinsippet har fått navn etter den italienske matematikeren Vilfredo Pareto. På begynnelsen av 1900-tallet analyserte han velstandsfordelingen i Italia og fant at rundt 20 prosent av befolkningen eide 80 prosent av jorden. Men viktigere: Han fant at akkurat dette forholdet går igjen i «alle samfunn, alle land, til alle tider».

Funnene hans ble plukket opp av andre fagområder som fant det samme: Forholdet 80/20 går igjen på en rekke områder, fra samfunnsøkonomi til hverdagsliv. For eksempel hva akkurat du har på deg akkurat nå.

80/20-regelen i hverdagslivet For du bruker 20 prosent av klærne dine 80 prosent av tiden. 80 prosent av maten du lager er basert på 20 prosent av oppskriftene du kan.

Hvorfor er det viktig? Vel, det vil si at du kan kaste 80 prosent av klærne dine og bruke garderobeplassen til noe annet. Eller bestemme deg for å spise mer variert ved å ta i bruk oppskriftene du kan, men ikke bruker.

Dersom du forstår dette forholdet og hvordan Pareto-prinsippet fungerer, kan det hjelpe deg å ta bedre beslutninger.

Referanse: SVEA Finans