Home » Regnskap » Å » Årsaker til dårlig likviditet

Årsaker til dårlig likviditet

Det kan være flere årsaker til dårlig likviditet i en bedrift, men i all hovedsak kan dårlig likviditet komme som følge av:

dårlig lønnsomhet driftskapital brukt til investeringer uheldig finansstruktur dårlige faktureringsrutiner dårlige inkassorutiner dårlig lagerstyring for lav kassakreditt investeringer i maskiner og utstyr med lav utnyttelse Nærmere forklart. I varehandelen er det en tommelfingerregel at du skal ha spart opp nok kapital til å greie deg gjennom de tre første måneden hvert eneste år. Dette med bakgrunn i at julefeiringen ofte koster så mye for en familie at de må spare på hver eneste krone de neste tre månedene. Og når husholdningen må stramme inn, da vil bedriftene også måtte stramme inn.

Selv om bedriften er god til å kontrollere sine utgifter og forsikrig med sine investeringer, er det alltid faktorer i markedet de ikke har kontroll over. De kan aldri vite med 100 % sikkerhet hvor forbrukermønsteret beveger seg. Ofte blir klær og utstyr kjøp inn ett år i forveien, og i et forbrukermarked er ett år lang tid.

Innenfor anleggsvirksomhet er det vanlig at bedrifter går tom for likvide midler under bygging av boliger og anlegg. Dette fordi utbygger ikke betaler før bygget er helt ferdig og ferdigattest er utstedt.