Home » Regnskap » Å » Åpningsbalansen

Åpningsbalansen

Kalles den balansen (status) som settes opp ved starten av et foretak.

Nærmere forklart.

Når en starter et aksjeselskap (AS) for første gang kreves det minimum kr. 30 000 i aksjekapital. Så for et aksjeselskap som er helt nyregistrert vil det kun være to poster i balansen.

Bankinnskudd på kr. 30 000 på aktiva siden Egenskapital på kr. 30 000 på passiva siden. Balansen følger bedriften i hele dens levetid.