Home » Regnskap » Å » Åpen reserve

Åpen reserve

En reserve som vises i status. Det motsatte av skjult reserve.

Nærmere forklart. Skjulte reserver, forskjellen mellom reell verdi og bokført verdi av en bedrifts eiendeler, eventuelt mellom bokført og virkelig gjeld.

Opplegg eller økning i skjulte reserver reduserer periodens bokførte overskudd, mens oppløsning eller reduksjon av skjulte reserver virker motsatt.

For at åpen reserve skal være gyldig i denne sammenhengen, må det være samsvar mellom reell verdi og bokført verdi.

Referanse: Store Norske Leksikon