Home » Regnskap » Å » Åpen fullmakt

Åpen fullmakt

Fullmaktsrettshandel som fullmaktsgiveren retter til den tredjemann som fullmektigen skal forhandle med.

Nærmere forklart. Fullmakt, det forhold at en person kan disponere rettslig på vegne av en annen person.

Den som gir myndighet kalles fullmaktsgiver. Den som får myndighet kalles fullmektig. En disposisjon foretatt innenfor fullmakten betraktes som foretatt av fullmaktsgiveren selv; fullmektigen blir stående utenfor rettsforholdet.

Fullmaktsforhold må avgrenses mot budtjeneste og kommisjon. Et bud har ingen selvstendig rett til å disponere på vegen av oppdragsgiveren, mens en kommisjonær handler i eget navn og på fremmed regning.

Fullmaktsreglene balanserer interessene til fullmaktsgiveren mot interessene til tredjemann, det vil si den fullmektigen disponerer overfor. Fullmaktsgiveren ønsker i utgangspunktet ikke å bli bundet av fullmektigens disposisjoner i større omfang enn han har gitt ham adgang til å disponere på hans vegne. På den annen side ønsker tredjemann i utgangspunktet at fullmaktsgiveren svarer for alle disposisjoner fullmektigen foretar.

Les mer om fullmakt her!

Referanse: Store Norske Leksikon