Home » Regnskap » A » Avtagende utbytte

Avtagende utbytte

Det forhold at en produksjonsfaktors grenseproduktivitet avtar når faktoren øker og andre faktorer er konstante. Se også grenseproduktivitet.

Nærmere forklart. En økning i en variabel innsatsfaktor (for eksempel arbeid) gitt at andre innsatsfaktorer (for eksempel land) holdes konstant, øker produktmengden (for eksempel epler). Men før eller senere vil den økte produktmengden (økningen i epler), som følge av en like stor økning i den variable innsatsfaktoren (arbeid), bli mindre og mindre.

Hvis man begynner med en ranke med epletrær og denne ranken gir et godt utbytte, vil en gjerne utvide produksjonen med en ny ranke epletrær neste år, og så en ny ranke – helt til hele jordet er dekket med epletrær. En av grunnene til at den første ranken gav så god avkastning, var at trærne hadde gode vektsmuligheter. Etterhvert som det blir flere og flere trær, må disse konkurrere om næringsstoffene i jorda. Dermed vil også størrelsen på eplene etterhvert bli mindre, og kanskje vil noen av trærne ikke bære epler i det hele tatt.