Home » Regnskap » A » Avskrivingsgrunnlag

Avskrivingsgrunnlag

Bedriftsøkonomisk; kostpris, nåpris, bruksverdi, gjenskaffelsesverdi.

Ligningsmessig; bare kostpris.

Nærmere forklart. Som eksempel på endring i avskrivningsgrunnlaget kan vi ta utgangspunkt i et skjema som lag og foreninger må levere inn når de f.eks. søker kommunale tilskudd.

Avskrigningsgrunnlag 1. instrument Forrige år sitt avskrivningsgrunnlag – instrument kr_______ + Nyinnkjøp – instrument kr_______ – Salg av instrument kr_______ Nytt avskrivningsgrunnlag kr_______ 2. Musikalske hjelpemidler Forrige år sitt avskrivningsgrunnlag – musikalske hjelpemidler kr_______ + Nyinnkjøp av musikalske hjelpemidler kr_______ – Salg av musikalske hjelpemidler kr_______ Nytt avskrivningsgrunnlag kr_______ Nytt avskrivningsgrunnlag (1 + 2) kr_______ Navnet på laget: Årstall: Signatur: